Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest właściciel sklepu www.cosmeticshop.pl czyli Perfect Look Radosław Szwankowski z siedzibą na os. Powstań Narodowych 28/8, 61-214 Poznań.

Z Administratorem możesz skontaktować się drogą e-mailową: sklep@cosmeticshop.pl lub telefonicznie: 603391553

Więcej w zakładce: O Nas

Co robi administrator?

Ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy na podstawie artykułu 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania i aktualizowania konta, podczas składania zamówienia jako "gość" oraz później, w związku z kolejnymi transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

Są to wyłącznie dane niezbędne do realizacji transakcji kupna oraz komunikowania się (zgodnie z zasadą minimalizacji) takie jak:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- adres e-mail oraz telefon kontaktowy

- a także nazwa firmy i numer nip w przypadku działalności gospodarczych

Nasza strona www, stworzona na otwartym oprogramowaniu Prestashop, pozyskuje i rejestruje dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników takie jak pliki cookies czy adresy IP.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane wykorzystujemy tylko i wyłącznie do realizacji zawartej z Tobą umowy kupna/sprzedaży i ewentualnego kontaktu związanego z realizacją tejże umowy. Nie prowadzimy działalności marketingowej i nie będziemy zaśmiecać twoch skrzynek (tradycyjnych i internetowych) ani telefonów naszymi reklamami.

Jakie są Twoje prawa?

Jako wielcy zwolennicy RODO gwarantujemy Ci natychmiastową realizację wszystkich Twoich praw, wynikających z rozporządzenia czyli:

- prawa dostępu

- prawa do sprostowania danych

- prawa do usunięcia danych

- prawa do ograniczenia przetwarzania danych

- prawa do przenoszenia danych

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane tylko i wyłącznie wybranym przez Ciebie firmom realizującym usługi dostawy towarów pod wskazany przez Ciebie adres (Pocztex, Fedex, DPD) oraz podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (Payu)

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych państw?

Nie!

Czy korzystamy z profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie!

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń oraz wykonywania obowiązków wynikających z prawa czyli przez okres maksymalnie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna/sprzedaży.